طرح جابربن حیان

مدارس طرح جابربن حیان

1-چهار شاخه ی علوم تجربی را تو ضیح دهید؟

2-کمیت و کیفیت را با ذکر مثال بنویسید؟

3-ابزار های اندازه گیری را که تا کنون شنا خته ایدنام ببرید وکار هر کدام را بنویسید؟

 

4-وزن یک جعبه انار 15 کیلو گرمی رادر سطح زمین وماه ومریخ به دست آورید؟

 

5-یکای متدا ول اند ازه گیری حجم مایعات...............و................ است؟

 

6-حجم یک جسم .............................................اشغال می کند؟

 

7-یک روش ساده برای به دست آوردن حجم اجسامی که شکل منظمی ندارند بنویسید؟

 

8-آیادو هندوانه که در روی زمین هم جرم هستند و حالت تعادل دارند در کره ی ماه نیز همین حالت را حفظ می کنند؟

 

400-9سانتی متر مکعب  نقره دارای جرمی برابر5440گرم است چگالی نقره چه قدر است؟

 

10-برای بالا بردن دقت آزمایش چه کار باید کرد؟اول دبیرستانی هاموفق باشید.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم مهر 1392ساعت 18:26  توسط امیدعلی گودرزی  | 

تجربه و تفکر

علم چیست؟

پاسخ پرسش هایی که برای هر فرد پیش می آید.

بهترین روش برای یافتن پاسخ صحیح روش علمی است.

روش علمی =1-پرسش2-مشاهده یعلمی 3-جمع آوری اطلاعات4-طبقه بندی اطلاعات 5-پیشنهادوفرضیه 6-آزمایش فرضیه 7-مدل سازی 8-اندازه گیری 9-ثبت وتفسیر داده ها10-نظریه سازی 11-پاسخ .

 

+ نوشته شده در  جمعه پنجم مهر 1392ساعت 17:49  توسط امیدعلی گودرزی  | 

سال تحصیلی جدید  رابه تمامی دانش آموزان عزیز تبریک میگویم.و امیدوارم در عرصه علم ومعرفت موفق باشید
+ نوشته شده در  جمعه پنجم مهر 1392ساعت 17:32  توسط امیدعلی گودرزی  | 

سال نو بر تمامی ایرانیان مبارک باد

جشنواره جابربن حیان مرحله استانی در تاریخ۱۳۹۲.۱.۲۵درکانون فاطمیه باقر شهر با قطب ری۱.وری۲.وحسن آباد.وکهریزک با همت وتلاش شما همکاران .دانش آموزان.واولیا برگزار خواهد شد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم فروردین 1392ساعت 10:52  توسط امیدعلی گودرزی  | 

<=6>با عرض خسته نباشید وخدا قوت خدمت تمام همکاران بزرگوار دانش آموزان عزیز واولیاگرامی دانشP>

سومین جشنواره جابر بن حیان منطقه کهریزک با۱۶۰ تابلوی در کانون فاطمیه با همت شما همکاران در اسفند ۹۱ برگزار گردید.

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم اسفند 1391ساعت 21:45  توسط امیدعلی گودرزی  | 

جشنواره علمی جابربن حیان آموزشگاه های منطقه کهریزک

درتاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۱لغایت ۱۱/۱۲/۱۳۹۱در کانون فاطمیه واقع درباقرشهر خیابان

فلسطین با۱۵۰ تابلوی از ۳۳ مدرسه برگزار میگردد.

مرحله آموزشگاهی

درتاریخ۲۸/۱۱/۹۱لغایت۳۰/۱۱/۹۱با۵۴۶تابلوی در۳۳مدرسه ی منطقه کهریزک برگزار می گردد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1391ساعت 17:59  توسط امیدعلی گودرزی  | 

جشنواره علمی   جابربن حیان درسال تحصیلی۹۲-۱۳۹۱

مرحله آموزشگاهی نیمه دوم بهمن ماه

مرحله منطقه ای هفته اول اسفند ماه

مرحله استانی هفته سوم اسفند ماه

مرحله کشوری نیمه دوم فروردین ماه

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم بهمن 1391ساعت 19:14  توسط امیدعلی گودرزی  | 

 

                          تابلوی نمایش

                                         آزمایش

مسئله

سوالی که شما سعی کرده اید به آن پاسخ دهید


تعاریف

علاوه برتعریف متغیرهاهرلغت مهمی راهم که درعبارت مسئله به کار رفته و ممکن است برای شما یادیگران ناآشناوجدیدباشد تعریف کنید.


فرضیه

پیش بینی شما درباره نتایج .چه بود؟

عنوان

یک عنوان جذاب برای آزمایش خود انتخاب کنید.


تحقیق زمینه ای

گزیده ای ازآنچه کتابها .مقالات و وب سایت ها درباره موضوع شمانوشته اندرا دراین قسمت ارائه  کنید .


موادوروش کار

گام هایی را که برای انجام آزمایش خود طی کردهاید بنویسید.

تصاویر را دراین قسمت تابلو یاجاهای دیگر بچسبانید.

فهرست موادی را که در آزمایش خوداستفاده کرده اید بنویسید.

 

نتایج

نتایج.آنچه را که رخ داده بیان می کنید.

ازجدول یا نمودارویک توصیف نوشتاری استفاده کنید.


نتیجه گیری

پاسخ سوالی که دربخش مسیئله مطرح کرده بودید چیست؟نتایج خود را چگونه توضیح می دهید ؟


منابع

فهرست کتابها. مقالات و وب سایتهایی که در تحقیق خود از آنها استفاده کرده اید را بنویسید.


سپاسگزاری

نام افرادی که در انجام پروژه به شما کمک کرده اند و توضیح اینکه چگونه شما را کمک کرده اند

 

                                     نمونه تابلوی پروژه آزمایش

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم دی 1391ساعت 19:22  توسط امیدعلی گودرزی  | 

نمونه های تابلوی نمایش علمی
تابلو ی پروژه تحقیق          تابلو ی پروژه مدل            تابلوی پروژه نمایش

تحقیق زمینه ای

گزیده ای از آنچه کتاب ها .مقالات و وب سایت ها درباره موضوع شمانوشته اندرا دراین قسمت ارائه کنید.

شایدلازم باشدازتمام این قسمت ازتابلوی نمایش برای ارائه تحقیق زمینه ای خوداستفاده کنید.

عنوان

یک عنوان جذاب ومرتبط بانمایش علمی خود درج کنید.


 

شرح نمایش علمی

 درمورد موضوع خود واینکه پروژه مدل .نمایش ویاتحقیق شماشما قصدنشان دادن چه چیزی راداردتوضیح دهید.


عکس ها.تصاویر ویا نمودار های خود را در این قسمت تابلویاجاهای دیگر بچسبانید.

 

نتیجه گیری

آنچه را ازپروژه خود آموخته اید ومواردی که بواسطه پروژه شمابهبودیافته اندراتوصیف کنید.(چه مواردی جواب دادوچه مواردی جواب نداد)


منابع

فهرست کتاب ها و وب سایت ها ومقالاتی که درتحقیق خوداز آنهااستفاده کرده ایدرابنویسید.


سپاس گزاری

نام افرادی که انجام پروژه به شما کمک کرده اندوتوضیح اینکه چگونه شما را کمک کرده اند.

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم دی 1391ساعت 16:29  توسط امیدعلی گودرزی  | 

بزودی مطالب جدیدی درمورد جابربن حیان نوشته خواهد شد

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم دی 1391ساعت 20:27  توسط امیدعلی گودرزی  |