طرح جابربن حیان

مدارس طرح جابربن حیان

تصاویر جشنواره جابربن حیان

جشنواره جابربن حیان به روایت تصویر در دبستان میثاق ۱ و ۲ 

 

 بهار-بيست دات كام   تصاوير زيبا سازی وبلاگ    www.bahar22.com

 

بهار-بيست دات كام   تصاوير زيبا سازی وبلاگ    www.bahar22.com

بقیه تصاویر را در ادامه مطلب مشاهده فرمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 18:41  توسط امیدعلی گودرزی  | 

تاريخ برگزاري نمايشگاه دبسنان ميثاق يك روز يكشنبه۹/۱۱/۱۳۹۰ درتايم صبح تاظهر

تاريخ برگزاري نمايشگاه دبستان ميثاق دو روز يكشنبه ۹/۱۱/۱۳۹۰ درتايم بعد از ظهر

مكان نمايشگاه جشنواره پروژه هاي جابربن حيان دبستان ميثاق مي باشد.

از كليه دانش آموزان     اوليا    ومعلمان      گرامي دعوت مي شود از نمايشگاه ديدن فرمايد

تاريخ برگزاري نمايشگاه منطقه۲۳/۱۱/   ۱۳۹۰   الی۲۶/۱۱ /۱۳۹۰         درکانون فاطمیه واقع درباقر شهر  خيابان فلسطين جنب دبستان میثاق مي باشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 6:50  توسط امیدعلی گودرزی  | 

معیارها ی ارزیابی پروژه های نمایش علمی.تحقیق.مدل.نمایش

اهداف عملکرد ضعیف عملکرد ضعیف تر از حد متوسط عملکرد متوسط عملکرد قوی تر از حد متوسط عملکرد نمونه امتیاز کسب شده
عنوان

۱امتیاز

عنوان ذکر نشده است

۲امتیاز

دانش آموز عنوان پروژه را ذکر کرده است

تحقیق زمینه ای

۱امتیاز

ارائه مطلب به گونه ایی است که هیچ اطلاعاتی درباره موضوع پروژه از آن دریافت نمی شود

 

۲امتیاز

درک اطلاعات دشوار بوده وتعداد زیادی اشتباهات دستوری و املائی در آن دیده می شود

 

 

۳ امتیاز

اطلاعات  تقریبا به آسانی قابل فهم است . اما سه یاچهار اشتباه دستوری یا املائی در آن دیده می شود

 

۴امتیاز

اطلاعات به آسانی قابل فهم است اما یک یا دو اشتباه دستوری یا املائی در آن دیده می شود

 

 

۵ امتیاز

 اطلاعات جالب توجه بوده وبه آسانی قابل فهم است هیچ گونه اشتباه دستوری و املائی در آن دیده نمی شود

شرح نمایش

۱امتیاز

 تشریح پروژه قابل قبول نیست دانش آموز درکی از موضوع پروژه ندارد

۲ امتیاز

 تشریح پروژه قابل قبول است دانش آموز درک کمی از موضوع پروژه دارد  از عکس وتصویر استفاده نشده است

۳امتیاز

 تشریح پروژه قابل قبول است دانش آموز تا حدی موضوع پروژه را درک می کند  عکس ها وتصاویر استفاده شده با موضوع پروژه مرتبط هستند

۴امتیاز

 تشریح پروژه قابل فهم است دانش آموز درک خوبی از پروژه دارد عکس ها وتصاویر به ارائه بهتر مطلب کمک کرده اند

۵ امتیاز

 تشریح پروژه واضح و دقیق است دانش آموز به وضوح دانش خوبی از موضوع پروژه دارد  عکس ها وتصاویر به ارائه بهتر مطلب کمک کرده اند

نتایج

۱امتیاز

 نتیجه گیری انجام نشده است

 ۲امتیاز

 دانش آموز یک نتیجه ارائه داده است اما این نتیجه یا واضح نیست ویا این که با اطلاعاتی که قبلا ارائه شده مرتبط نیست

۳امتیاز

 دانش آموز یک نتیجه ارائه داده است  که تقریبا با اطلاعاتی که قبلا ارائه شده مرتبط می باشد

 ۴امتیاز

 دانش آموز یک نتیجه ارائه داده است که تقریبا با جزئیات بوده و به وضوح بر پایه اطلاعات است که نشان می دهند کسب آن به روشی دقیق ومشخص صورت گرفته است

۵امتیاز

 دانش آموز یک نتیجه ارائه داده است که با جزئیات بوده وبر پایه اطلاعات بوده است که نشان می دهند کسب آن به روشی دقیق ومشخص صورت گرفته است

 
منابع وسپاس گزاری

۱ امتیاز

 هیچ منبعی ارائه نشده است

 ۲امتیاز

به برخی از منابع به درستی استناد نشده است

 ۳امتیاز

 به همه ی منابع (اطلاعات ونمودارها ) به درستی استناد شده است اما بعضی از آنها قابل فهم نیستند

 ۴امتیاز

 به همه ی منابع ( اطلاعات ونمودارها ) به درستی استناد شده است اما تعداد کمی از آنها به آسانی قابل فهم نیستند

 ۵ امتیاز

 به همه ی منابع ( اطلاعات ونمودارها ) به درستی استناد شده است واین ارجاعات به آسانی قابل فهم می باشند

 

دفتر کارنما ی پروژه

۱ امتیاز

 هیچ دفتر کارنمایی ارائه نشده است

 ۲امتیاز

 دفتر کارنماموجودامامطالب آن انعکاسی از روند پروژه نیست

۳ امتیاز

دفتر کارنما وقایع پروژه را تا حدودی وبدون ذکر تاریخ نشان می دهد

 ۴امتیاز

 دفتر کارنما اطلاعات واتفاقات را  با ذکر تاریخ منعکس نموده است

 ۵امتیاز دفتر کارنما در جریان پروژه نگاشته شده اتفاقات-اطلاعات- مشکلات و راه حل ها را با ذکر تاریخ از آغاز تا پایان پروژه منعکس نموده است
تابلو نمایش

 ۱امتیاز

 هیچ تابلوی نمایشی ارائه نشده است

۲ امتیاز

 نمایش طرح ریزی و نگارش ضعیف است تایلوی نمایش صرفا شامل عناوین با توضیحاتی محدود است

۳ امتیاز نمایش طرح ریزی و نگارش متوسط است تابلوی نمایش صرفا دارای عناوینی است که ذیل آنها اطلاعات ارائه شده است وفاقد تصویر است

۴ امتیاز

 نمایش طرح ریزی ونگارش خوب است تابلو نمایش مرکب و جذاب است اما جداول نمودار یا تصاویر در آن به صورت محدود به کار رفته است

۵ امتیاز

 نمایش طرح ریزی و نگارش ستودنی است تابلو نمایش اطلاعات پروژه را به وضوح به صورت جداول نمودارها تصاویر وهمرا با عنوان هر مطلب ارائه می کند

جمع امتیاز

+ نوشته شده در  جمعه هفتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 20:13  توسط امیدعلی گودرزی  | 

 

 

نما یش علمی      فرم داوری جشنواره

 

نوع پروژه:تحقیق

           مدل

         نمایش

نام ونام خانوادگی۱.......................۲....................۳..................

کلاس................آموزشگاه....................منطقه.....................

نام معلم راهنما........................

عنوان پروژه.........................

+ نوشته شده در  جمعه هفتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 19:17  توسط امیدعلی گودرزی  | 

پروژه آزمايش

طرح مسئله

انجام  تحقيق زمينه اي

ارائه فرضيه

اجراي آزمايش

ثبت نتايج

نتيجه گيري

گزارش كتبي

گزارش كتبي فقط براي پروژه هاي آزمايش ضروري است.

گزارش كتبي حداكثر۹صفحه باشد

صفحه يك- عنوان پروژه-مشخصات دانش آموزان  معلم راهنما وتاريخ

 

صفحه دو  -سئوال پروژه -تعاريف -فرضيه

صفحه سه-حداكثر تا صفحه پنج تحقيق زمينه اي

صفحه شش-مواد وروش كار

صفحه هفت -نتايج

صفحه هشت -نتيجه گيري

صفحه نه -كتابشناسي=منابع  -سپاسگزاري

اطلاعات تابلوي نمايش شما بايد نكات بر جسته كار شما را به طور خلاصه در يك نگاه كلي نشدان دهد.

+ نوشته شده در  جمعه هفتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 13:31  توسط امیدعلی گودرزی  | 

جشنواره علمي  جابربن حيان

پروژه هاي علمي دانش آموزان دوره ابتدائي

* سنگ بناي پژوهش دانش آموزي

* تقويت مهارت هاي IT

*تحقق اهداف چند گانه دوره ابتدائي

* تقويت مهارت زندگي

* شناسايي استعداد ها وكار آفريني

* موقعيتي مناسب براي اجراي ارزشيابي توصيفي

معرفي جشنوار ه  جابربن حيان

جشنواره جابربن حيان يك رقابت سالم وهيجان انگيز بين دانش آموزان دوره اي ابتدائي است كه طي آن پروژهاي دانش آموزان در قالب نمايشگاههاي علمي ارائه و داوري مي شود. اين نمايشگاهها در سطوح آموزشگاهي منطقه اي و استاني و كشوري برگزار خواهد شد.

تعريف پروژه علمي

پروژه علمي عبارت است از: كوشش علمي انفرادي يا گروهي دانش آموزان درباره يك موضوع معين كه آنان ضمن اين كوشش هيجان انگيز علمي كار يك دانشمند را انجام مي دهند ونگرش ها و مهارت هاي علمي او را پيدا مي كنند . يعني دانش آموزان سعي مي كنند به دقت مشاهده كنند، وسوال بپرسند اطلاعات جمع آوري كنند فرضيه بسازند ، آزمايش كنند ونتايج كار علمي خود را جمع بندي وارائه نمايند.

نمايشگاه علمي

دانش آموزان محصول فعاليتهاي علمي خود را ابتدا در قالب يك نمايشگاه علمي در آموزشگاه به معرض نمايش وداوري مي گذارندوطي مراحل بعد پروژه هاي برگزيدهآموزشگاه به نمايشگاه علمي منطقه واستان وپروژه هاي برتر آزمايش به نمايشگاه علمي كشوري راه خواهند يافت.

انواع پروژه علمي

۱-جمع آوري نمونه همراه با طبقه بندي، مثال: جمع آوري وطبقه بندي مجموعه اي از برگ ها

۲- نمايش علمي  : الف: پروژه تحقيق   مثال: در مورد گياهان داروئي ايران ومحل رويش آنها

ب: پروژه مدل ( ساخت نمونه)   مثال : ساخت مدلي از دانه و معرفي اجزاي آن ( پوسته، اندوخته وگياهك)

ج: پروژه نمايش : مثال : نمايش حركت مواد درون ساقه كرفس با استفاده از محلول رنگي

۳- پروژه آزمايش : مثال : آيا نورهاي رنگي مختلف به يك اندازه بر رشد گياه موثرند ؟

عناصر يك پروژه علمي

هر پروژه علمي براي ارائه به نمايشگاه وقرار گرفتن در معرض ديد وقضاوت بازديد كنندگان بايد داراي اين عناصر باشد:

- تابلو نمايش

- مواد نمايش

- گزارش كتبي ( فقط براي پروژه آزمايش)

- دفتر كارنما

 

+ نوشته شده در  جمعه هفتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 12:39  توسط امیدعلی گودرزی  | 

مدارس مجری طرح جابربن حیان منطقه کهریزک               ۱-میثاق یک ودو
۱ دبستان میثاق یک پسرانه شهری
۲ دبستان میثاق دو پسرانه شهری
۳ دبستان بنکدار  دخترانه شهری
۴ دبستان آل محمد(ص) دخترانه شهری
۵ دبستان سعادت لاجوردی پسرانه روستایی
۶ دبستان شهیدفهمیده پسرانه روستایی
۷ دبستان سیدجمال دخترانه روستایی
۸ دبستان روستایی مختلط ۱-والعصر  ۲-شهیدفدایی
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم بهمن ۱۳۹۰ساعت 13:13  توسط امیدعلی گودرزی  |